Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele wychowania przedszkolnego, specjaliści, posiadający dodatkowe umiejętności np. muzyczne, językowe lub artystyczne.

 

Elżbieta Oleś-Urdzoń dyrektor - magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej z technologią informatyczną, posiada kwalifikację także z zakresu terapii pedagogicznej oraz zarządzania oświatą. Od roku 2003 pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, a także nauczyciel informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej , języka angielskiego oraz nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych. Autor wielu publikacji z dziedziny pedagogiki ogólnej oraz specjalnej, wyróżniony tytułem innowacyjnego nauczyciela 2005r. Organ prowadzący przedszkole i szkołę. Pasja: dzieci oraz nowe wyzwania…

 

mgr Justyna Krymkowska - magister sztuki, ukończone studia magisterskie na Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych oraz Grafika Warsztatowa oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jasińskiego w Warszawie na kierunku Pedagogika Przedszkolna. Prowadzi zajęcia z ceramiki, na których dzieci mają okazję poznać różne techniki plastyczne. Wolne chwile poświęca na rysunek i malarstwo, lubi także piesze wędrówki górskie.

 

mgr Agata Gródek - mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Jest osobą otwartą, uśmiechniętą zawsze chętną do pracy. Koordynuje w naszym przedszkolu akcję "Cała Polska czyta dzieciom" oraz prowadzi warsztaty teatralne. Ukończyła kurs I stopnia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Pracę swoją wykonuje z zamiłowania, dzieci są ja życiową pasją. Dodatkowe zainteresowania: prace plastyczne, wycieczki rowerowe, aktywne spędzanie czasu, pszczelarstwo.

 

mgr Klaudia Tomaszek Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, a także studiów podyplomowych z zakresu neurologopedii. Jest osobą otwartą, uśmiechniętą, oraz wrażliwą na potrzeby innych. Ukończyła kurs „Jak zostać dobrym wolontariuszem” następnie biorąc udział w programie wolontariackim „Starszy brat, starsza siostra”. Praca z dziećmi dostarcza jej niezwykle dużo przyjemności oraz satysfakcji. Zainteresowania: animacje dla dzieci, wprowadzające w świat zabawy, śmiechu oraz pozytywnego nastroju, teatr, spacery, piesze wędrówki górskie, muzyka.

 

mgr Katarzyna Stec – wykształcenie: mgr pedagogiki o specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Prowadzi zajęcia z bajkoterapii. Ukończyła szkolenie I stopnia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości, daje satysfakcję i zadowolenie oraz pozwala na zdobywanie nowych doświadczeń. Po za pracą jest szczęśliwą mamą Łukaszka, którego mała osóbka wypełnia Pani Kasi cały świat. Zainteresowania: spacery, podróże, wycieczki rowerowe, literatura.

 

mgr Elżbieta Twardzik - magister pedagogiki wczesnoszkolnej, również absolwent kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej, choreoterapii, kursu I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Współzałożyciel Studia Zabawy TOTU w Cieszynie. Wierzy, że można uczyć poprzez twórczą zabawę. Entuzjasta pedagogiki zabawy (KLANZA), zafascynowany językiem migowym i tańcem współczesnym. Od wielu lat uczestnik Warsztatów Tańca Współczesnego Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Wierzy w szczęście i dlatego je ma.

 

mgr Agnieszka Wala magister Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego. Studia ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Obecnie zdobywa kwalifikacje z zakresu Oligofrenopedagogiki. Praca z dziećmi daje jej wiele radości i satysfakcji, pozwala również nabywać nowe doświadczenia i dokształcać się w pracy z dziećmi. Jest osobą otwartą i gotową na nowe wyzwania. Jej pasją są podróże, malarstwo i sztuka. Na co dzień szczęśliwa mama, dla której syn Kubuś i córka Agatka są największymi Pociechami.

 

mgr Justyna Gruszka magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Dodatkową jej specjalnością nauczycielską jest język angielski. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu nauczania języka angielskiego metodą „Musical Babies”. Jest osobą ambitną, chętnie podejmującą nowe wyzwania. Ukończyła kurs „Praca z dzieckiem autystycznym i z zespołem Aspergera w przedszkolu” oraz brała udział w szkoleniu „Udzielania pierwszej pomocy dzieciom”. Codzienny kontakt z dziećmi, wspieranie ich rozwoju sprawia, że każdy dzień jest dla niej pełen słońca, radości i nowych nadziei. Zainteresowania dodatkowe: taniec, teatr i podróże.

 

mgr Michalina Wyrobek – fizjoterapeutka, masażystka. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Założycielka gabinetu masażu i rehabilitacji Fizjos. Zajmuje się rehabilitacją domową osób unieruchomionych, a także korekcją wad postawy u dzieci i młodzieży. Współpracuje z placówkami medycznymi i edukacyjnymi z terenu Pszczyny. Wierzy że ruch to zdrowie, sama uwielbia sport pod każdą postacią. W wolnym czasie pasjonuje się turystyką górską, uprawia jogging i lubi pływać.

 

mgr Magdalena Koperska absolwentka studiów pedagogicznych z resocjalizacją w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku Białej. Mgr socjologii ogólnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Obecnie kształci się w ramach studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika. Jej pasja to moda, psychologia. Interesuje się dietetyką i prowadzeniem zdrowego stylu życia.

 

mgr Magdalena Mikołajec Magister prawa administracyjnego na kierunku Administracja Publiczna. Studia ukończyła na Akademii Krakowskiej.Pasjonuje się sztuką i technikami plastycznymi. Ukończyła wiele kursów m.in. kursy witrażu, projektowania wnętrz, decoupage oraz sutasz. W przedszkolu zajmuje się prowadzeniem zajęć plastycznych z decoupage. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość. Prywatnie jest szczęśliwą mamą dwojga dzieci.

 

mgr Dorota Sikora Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Psychologia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego i Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, z którymi prowadzi zajęcia terapeutyczne. W przedszkolu pełni funkcję psychologa. Prywatnie dużo czyta i interesuje się kinem.

 

mgr Elżbieta Wilczak -absolwentka studiów licencjackich na kierunku Pedagogika Przedszkolna z Edukacją Wczesnoszkolną oraz studiów magisterskich o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie wiolonczeli. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają jej na pracę z dziećmi uzdolnionymi muzycznie. Prywatnie udziela lekcji śpiewu oraz gry na skrzypcach, wiolonczeli i gitarze. Za cel stawia sobie rozwijanie zdolności muzycznych u dzieci.

 

mgr Anna Ryguła – pedagog, terapeuta

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika oraz edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe: edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku surdopedagogika. Ukończyła szkolenia i kursy: Integracji Sensorycznej I i II stopnia organizowany przez PSTIS, Bilateralnej Integracji, Terapii Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych, Integracji Międzypółkulowej - Program „Dziecko w równowadze” uzyskując uprawnienia do prowadzenia zajęć.

Uczestniczyła w wielu interdyscyplinarnych formach doskonalenia  m.in.:

- Zaburzenia uwagi oraz nadpobudliwości – wsparcie diagnozy oraz weryfikacja terapii przy pomocy innowacyjnego testu MOXO”,

- Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (poziom I),

-  Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej,

- Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard,

- Terapia behawioralna w teorii i praktyce - III modułowy kurs bazowy,

- Zachowania trudne. Co robić, kiedy dzieci są (nie)grzeczne,

- Terapia neurotaktylna I - stosowana w metodzie dr S. Masgutovej, 

- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego,

- Karty Oceny Zachowania i Emocji,

- Diagnoza osób ze spektrum autyzmu - Profil Psychoedukacyjny PEP-R Schoplera,

- Trening słuchowy Magdaleny Krawczun,

- Praca z dzieckiem słabosłyszącym i Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego,

- Świat zmysłów – sensoryczne zabawy rozwijające wrażliwość  zmysłową,

- "Trudności w nauce a funkcjonowanie sensomotoryczne” - konferencja SINET,

- „Nowe kierunki rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych” - konferencja BioMed,

- „Wczesna interwencja specjalistyczna gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” -  konferencja Incorpore.

Doświadczenie zdobywała jako wolontariusz w świetlicy środowiskowej, stowarzyszeniu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych. W przedszkolu i szkole pełniła funkcję nauczyciela wspomagającego. Pracę terapeutyczną opiera na wnikliwej obserwacji, budowaniu relacji z dzieckiem i bazowaniu na strefie najbliższego rozwoju.

 

 

 

mgr Monika Czech Wykształcenie: Wydział Etnologii i nauk o edukacji kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Uniwersytet Śląski w Cieszynie. Absolwentka studiów wyższych w szkole zawodowej w Krakowie kierunek Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna. Ukończyłam kurs I stopnia języka migowego. W trakcie studiów zdobywała praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi trudnościami.Jest osobą otwartą i uśmiechniętą gotową na nowe wyzwania, kocha pracę z dziećmi. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość. Specjalizuje się z pracy z dziećmi z ASD. Prywatnie jest szczęśliwą mamą dwóch wspaniałych synów. Zainteresowania: taniec, podróże, spacery, muzyka, pedagogika specjalna, dobra książka, wycieczki rowerowe.

 

mgr Dorota Maroszek Absolwentka studiów pedagogiki specjalnej o specjalności terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej oraz terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna. Ukończyła wiele szkoleń m.in.: I stopień Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne , wstęp do sensoplastyki, trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu, i wiele innych. Na zajęciach z sensoplastyki, poprzez swobodną aktywność twórczą, pozwala dzieciom odkryć ich naturalną zdolność do wyrażenia ekspresji. W trakcie studiów zaangażowała się w wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych pełniąc funkcję asystenta osoby niepełnosprawnej na wielu turnusach rehabilitacyjnych. Zainteresowania: piesze wędrówki górskie, książki, film.

 

mgr Marzena Gudkiewicz Pedagog spe­cjalny oli­go­fre­no­pe­dagog, nauczy­ciel edu­kacji wcze­snosz­kolnej, tera­peuta inte­gracji sen­so­mo­to­rycznej i terapii czasz­kowo – krzy­żowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyła studia licen­cjackie na kie­runku peda­go­gika spe­cjalna – oli­go­fre­no­pe­da­go­gika oraz studia magi­ster­skie na kie­runku zin­te­gro­wana edu­kacja wczesnoszkolna. Wykształcenie uzu­peł­nia­jące – wybrane kursy i szkolenia: 2012/13 – kurs Terapii Czaszkowo – Krzyżowej (I, II, III moduł), Fundacja Promyk Słońca, Wrocław 2011 – „Terapia inte­gracji sen­so­rycznej w pracy z dziec­kiem auty­stycznym” PSTIS, Warszawa 2011 – „Terapia inte­gracji sen­so­rycznej” II sto­pień (upraw­nienia tera­peuty) PSTIS, Warszawa 2010 — „Terapia inte­gracji sen­so­rycznej” I sto­pień PSTIS, Warszawa 2010 – „Podstawowe zagad­nienia terapii i edu­kacji dzieci z auty­zmem” cz.I” Synapsis, Warszawa 2010 – „Diagnoza i terapia osób z auty­zmem” WOM, Bielsko – Biała 2010 – Profile Psychoedukacyjne E. Schoplera (PEP – R i AAPEP) w pracy z dziećmi, mło­dzieżą i doro­słymi z auty­zmem lub innymi zabu­rze­niami roz­woju” Animatorium, Lublin 2010 – Makaton.- poziom pierwszy, Program Rozwoju Komunikacji PRKM 2010 – „Zespół Aspergera – między auty­zmem i ADHD. Praca z uczniem z zespołem Aspergera” Active School, Mikołów 2010 – „Autyzm – dia­gnoza, nowe metody terapii” cz. I, Konferencje-Logopedyczne, Kraków 2010 – „Autyzm – metody terapii huma­ni­stycznej” cz. II, Konferencje-Logopedyczne, Kraków 2010 – Dyskalkulia – dia­gnoza i terapia dzieci ze spe­cy­ficz­nymi trud­no­ściami w uczeniu się mate­ma­tyki” – BFB, Pszczyna Doświadczenie zawo­dowe: Od 2009 – praca w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie (jako pedagog spe­cjalny — oli­go­fre­no­pe­dagog) z dziećmi z nie­peł­no­spraw­no­ścią umy­słową oraz auty­zmem, terapia inte­gracji sen­so­ryczno – moto­rycznej u dzieci auty­stycz­nych, z zespo­łami gene­tycz­nymi, nad­po­bu­dli­wo­ścią psy­cho­ru­chową, zabu­rze­niami zachowania. 2008 – 2009 – Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie (jako nauczy­ciel wycho­wania przedszkolnego) 2009 – 2009 — w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie jako nauczy­ciel oli­go­fre­no­pe­dagog — praca z uczniem z nie­peł­no­spraw­no­ścią sprzę­żoną (MPDZ i upo­śle­dzenie umysłowe) Jako nauczyciel i terapeuta ciągle poszukuje nowych rozwiązań metodycznych oraz terapeutycznych, by optymalnie wspierać dzieci szkolne i przedszkolne w rozwoju. Zajęcia z dziećmi są dla niej źródłem prawdziwej radości i motywują do wytężonej pracy. Wolne chwile poświęca na lekturę książek fantasy, fotografowanie, a także zwiedzanie reliktów przeszłości: zamków w Polsce i za granicą.

 

Joanna Kudła Terapeuta Integracji Sensorycznej (SI) oraz terapeuta zajęciowy. Od wielu lat pracuje z dziećmi wymagającymi wspierania rozwoju ze względu na różnorodne zaburzenia. Odbyła liczne kursy i szkoleniach a także uczestniczyła w konferencjach. Prywatnie mama trójki synów. Podczas zajęć stara się pracę terapeutyczną zamienić w dobrą zabawę, tak aby zaangażować nie tylko ciało dziecka ale też jego serce.

 

mgr Jolanta Piórko Ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia angielska, a także studia magisterskie na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskiem. Praca z dziećmi sprawia jej mnóstwo radości i daje ogromną satysfakcję. Pani Jola uwielbia wycieczki rowerowe, dobre kino, literaturę obcojęzyczną a także gry planszowe.

 

Maria Świerkot Absolwentka studiów licencjackich na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Ukończyła również szkolenie I i II stopnia "Diagnoza i terapia stymulacyjna wg założeń. C. Delacato". Obecnie studentka studiów magisterskich o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Oligofrenopedagogiką. Praca z dziećmi od zawsze była marzeniem Pani Marysi i sprawia jej ona wiele radości. Prywatnie uwielbia piesze wędrówki, jazdę na rowerze oraz ma wspaniałego syna Wojtusia...

 

mgr Małgorzata Zjawiony-Cyran nauczyciel dyplomowany, absolwentka wydziału Pedagogiczno – Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim; ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Od 17 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła również edukację informatyczną oraz oligofrenopedagikę. Posiada także kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Na co dzień żona, mama dwóch wspaniałych córeczek Jagody i Michaliny oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jana Twardowskiego w Pszczynie. Od zawsze jej marzeniem była praca z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Jest osobą ambitną, szuka nowych wyzwań. Podczas swoich doświadczeń zawodowych nauczyła się odpowiedzialności, rzetelności, cierpliwości, a także wielkiego zaangażowania, samodzielności i podejmowania ważnych decyzji.

 

mgr Paulina Klasik absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach na kierunku Pedagogika specjalność Terapia Pedagogiczna oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J.Ziętka w Katowicach na kierunku Pedagogika specjalność Profilaktyka i resocjalizacja. Praca z dziećmi to jej życiowa pasja. Interesuje się psychologią oraz uwielbia piesze wycieczki.

 

Maciej Wiśniewski Nauczyciel wychowania fizycznego oraz trener przygotowania siłowego i motorycznego. Absolwent AWF Katowice. Od lat związany jest z aktywnością ruchową pod wieloma postaciami. Spełnia się jako trener piłki ręcznej, pływania oraz trener personalny. Realizuje się także w biegach terenowych, kitesurfingu, narciarstwie zjazdowym. Praca z dziećmi sprawia mu prawdziwą przyjemność, swoją pasję do sportu chce zaszczepiać w młodym pokoleniu - niezależnie od predyspozycji psychofizycznych stawiając na budowanie poczucia radości i możliwości osiągania sukcesu u każdego ucznia . W życiu prywatnym stawia na uśmiech i konsekwencję.

 

Małgorzata Tomczyk- tańcem zajmuje się od 6 lat, ale ma już na swoim koncie udział w wielu konkursach tanecznych, koncertach oraz imprezach charytatywnych. Specjalizuje się głownie w hip-hopie, ale z wieloma innymi stylami miała już do czynienia takimi jak: dancehall, sexy dance oraz wacking. Jest również licencjonowanym instruktorem fitness oraz czynnie działającym wychowawcą kolonijnym. Podczas swoich zajęć stara się przekazać jak najwięcej swoich umiejętności oraz wiedzy teoretycznej nabytej podczas różnego rodzaju warsztatów. Jest choreografem formacji tanecznej No Problem Squad oraz tancerka grupy DNW Crew. A miała do czynienia z wieloma znakomitymi choreografami m.in. : Iwona Tchórzewska, Kacper Matuszewski, Zofia Styn, Mateusz Sobecko, Oleg Rudoy, Tanya Maximova, , Agnieszka Bota" Botka", Rafał "Tito" Kryla, Bartosz Turzyński" Bboy Cetowy", Arkadiusz Franczak, Martyna Grzybowska, Konrad Dąbrowski " Qg", Daria Nędza, Piotr Cichorski, Miła Skomra, Marta Polak, Magdalena Wszołek, Edyta Wajer oraz udział w Europejskich Spotkaniach Tanecznych w Eggurola Dance Studio w Warszawie ćwicząc u boku choreografów takich jak: Artur Golec, London Luther, Rob Rich oraz EzTwins. Osiągnięcia: wraz z zespołem DNW Crew: -wyróżnienie podczas konkursu tanecznego "Jawor 2011" w Jaworznie, -IV miejsce na Turnieju "Roztańczony Stadion Śląski" w Chorzowie, -wyróżnienie podczas Turnieju " Bez kitu 2014" w Zabrzu -udział w turnieju "Jawor 2014" w Jaworznie, -udział w Turnieju Tańca Ulicznego " Nie łam się 2014", - support taneczny podczas Festiwalu KNW HIP-HOP FEST 2014, - udział w w teledysku zespołu SCZ Familia, - udział w filmiku promującym siłownie Quatro w Pszczynie, - udział w teledysku Sonii Maselik, Oprawa taneczna wielu imprez charytatywnych oraz sportowych takich jak: -" Streetball Pszczyna 2012, 2013, 2014", - koncerty " Voicepless Pszczyna" - koncerty charytatywne w Brzeszczach, Oprócz tego: - udział w konkursie "Nie łam się 2014" w kategorii solo 13-20, - udział w w konkursie " Bez kitu 2014" w kategorii solo, - udział w obozie Smooth Summer 2013 w Gdyni, - udział w XIII Europejskich Spotkaniach Tanecznych w Egurrola Dance Studio w Warszawie

 

mgr Gabriela Kulig logopeda ogólny, specjalista neurologopeda, filolog polski Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Uczestniczka wielu szkoleń, kursów i konferencji. W trakcie wieloletnich studiów odbyła praktyki w szpitalach i ośrodkach zdrowia pod okiem wybitnych specjalistów, w tym: lekarzy neurologów, laryngologów, foniatrów i audiologów, uzyskując pełne kwalifikacje do pracy w placówkach zarówno oświatowych, jak i medycznych. W zawodzie logopedy spełnia swoje największe pasje: językowe, medyczne oraz pedagogiczne. Biorąc pod uwagę interdyscyplinarność wykonywanego zawodu, łączy zdobyte dotychczas umiejętności, wiedzę i doświadczenie, prowadząc terapię z uwzględnieniem specjalistycznej diagnostyki oraz programowaniem indywidualnej terapii dla dzieci z wieloaspektowymi zaburzeniami mowy i języka. Prywatnie pasjonatka motoryzacji i literatury popularnonaukowej.

 

Joanna Nowak absolwentka filologi hiszpańskiej oraz magister zarządzania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej. Jest osobą pogodną i zawsze uśmiechniętą. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i satysfakcji. Na zajęciach stara się, żeby nauka była ciekawa, przyjemna i radosna. W wolnych chwilach biega i oddaje się pasji pieczenia ciast.

 

mgr Joanna Pietryja magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki. Obecnie zdobywa kwalifikacje z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Ukończyła szkolenie I stopnia z metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, III modułowy kurs bazowy z zakresu terapii behawioralnej, warsztaty "Bumbumkowe nauczanki", "Świat zmysłów" -sensoryczne zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową. Jest osobą otwartą, uśmiechniętą, patrzącą na świat z optymizmem. Z pracy czerpie wiele radości. Wyznaje zasadę, iż od dzieci można się wiele nauczyć. Stawia na wszechstronny rozwój dziecka poprzez zabawę i doświadczanie nowych rzeczy. Prywatnie mama Zuzi i Hani.  Lubi podróże te bliskie i dalekie, uwielbia śpiewać i przygotowywać różne pyszności dla swoich najbliższych.

 

Monika Kacewicz absolwentka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na wydziale Humanistyczno-Społecznym Filologia j. polskiego. Jest osobą otwartą, uśmiechniętą a praca z dziećmi sprawia jej wiele radości. Mama trójki wspaniałych dzieci. W wolnych chwilach lubi aktywnie spędzać czas, czytać książki, piec ciasta i ciasteczka.

 

Ewa Czerwionka Wykształcenie: 2012-2015 Studia licencjackie na wydziale UŚ w Cieszynie na kierunku Animacja Społeczno-Kulturalna 2015-nadal Studia magisterskie w Cieszynie, kierunek ZEWiW ukończone kursy: pierwsza pomoc dla dzieci, kierownik wycieczek szkolnych, animator zabaw dla dzieci Doświadczenie: jako animator - organizacja urodzin dla dzieci przez rok w sali zabaw "Radocha", później przez rok w "Dobrym Starcie", animacje na weselach jako asystent wychowawcy w przedszkolu Pociecha od września 2015r. Zainteresowania: moją największą pasją jest praca i zabawa z dziećmi, oprócz tego muzyka, taniec i sport

 

Sylwia Krawczyk Absolwentka studiów licencjackich na kierunku pedagogika o specjalności profilaktyka społeczna z elementami prewencji. Posiada kwalifikacje wychowawcy kolonijnego oraz animatora. W okresie wakacyjnym uczestniczyła w wyjazdach kolonijnych. Ukończyła szkolenia z zakresu metod i form terapii dla niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym oraz wskazówki do pracy z dzieckiem z autyzmem wysoko funkcjonującym lub Zespołem Aspergera. Obecnie jest studentką studiów magisterski o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. W Przedszkolu jest wychowawcą oraz prowadzi warsztaty artystyczne dla najmłodszych. Praca z dziećmi jest dla niej przyjemnością, która sprawia jej wiele satysfakcji i radości. Prywatnie to miłośniczka zwierząt i przyrody.

 

Mgr Kinga Strządała absolwentka studiów licencjackich Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej na kierunku Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna. Magister Pedagogiki Społecznej z Socjoterapią. Aktualnie dokształca się na studiach podyplomowych na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Uczestniczyła w szkoleniu: Zespół Aspergera- Treningu Umiejętności Społecznych. Od dwóch lat w ramach wolontariatu opiekuje się dziećmi podczas treningu uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa, nabywając tym samym doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi problemami. Jest osobą pogodną i otwartą na nowe doświadczenia. Czerpie ogromną radość i satysfakcję z pracy z dziećmi. Poza tym, uwielbia śpiewać, słuchać muzyki, jeździć na rowerze, podróżować. 

 

Frydrych Maria ukończyła studia licencjackie na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Aktualnie studentka II roku studiów magisterskich kierunek Matematyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Swoją pracę wykonuje z pasją i zaangażowaniem. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję i mobilizuje do dalszego działania i samodoskonalenia. Zainteresowania: architektura, różne techniki plastyczne, zwłaszcza scrapbooking, filmy, muzyka i podróże.