Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

NAUCZANIE DOMOWE

 

Przepisy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą zawiera art. 16 ust. 8-14 ustawy o systemie oświaty.

 

Najczęściej korzystają z tej możliwości edukacji dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju, realizując w ten sposób obowiązek szkolny, ale
nauczanie domowe możemy rozpocząć w dowolnym momencie edukacji naszego dziecka- dowolnej klasie i momencie roku szkolnego. Może być nim objęty każdy uczeń, począwszy od klasy "0" poprzez szkołę podstawową, gimnazjum aż do szkoły ponadgimnazjalnej. Zawsze możliwy jest też powrót do tradycyjnej edukacji w szkole.

 

Warunkiem koniecznym dla rodziców jest:

  • uzyskanie pisemnej, pozytywnej opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej, potwierdzającej zdolności intelektualne dziecka.

  • napisanie oświadczenia o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia oraz zobowiązania do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych lub semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

Przygotowane dokumenty, wraz z wystosowanym do dyrektora szkoły wnioskiem o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą należy dostarczyć dyrekcji.

 

Decyzja dyrektora, zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wydawana jest rodzicom w formie pisemnej w przeciągu miesiąca.

 

Następnie konieczne jest podpisanie umowy z naszym przedszkolem lub szkołą o świadczeniu usług edukacyjnych aby dziecko mogło zostać wpisane do ewidencji uczniów i by zostało zgłoszone jako realizujące obowiązek szkolny.

 

Wszystkie dokumenty można pobrać w sekretariacie naszej placówki lub możemy je przesłać drogą elektroniczną.

 

Dyrektor szkoły określa, kiedy i w jaki sposób ma być sprawdzona wiedza. Egzamin klasyfikacyjny może odbywać się w formie ustnej lub pisemnej. Na koniec roku szkolnego dziecko otrzymuje typowe świadectwo ukończenia danej klasy.

 

W Polsce coraz więcej zaczyna się mówić o edukacji domowej. Polega ona na tym, że dziecko nie chodzi do szkoły, ale jest uczone w domu, zazwyczaj przez własnych rodziców lub zatrudnionych nauczycieli. Homeschooling najlepiej rozwinięty jest w krajach anglojęzycznych jak Stany Zjednoczone, Anglia czy Kanada.

 

W naszej placówce oferujemy wsparcie uczniom i ich rodzicom, jeżeli podjęli decyzję o takiej formie edukacji - obecnie w ramach klasy 0 oraz I-VI szkoły podstawowej a w przyszłości również gimnazjum.

 

Zapewniamy:

  • możliwość obniżenia czesnego lub całkowitego zniesienia opłat

  • rzetelną i konkretną informację w życzliwej atmosferze

  • ukierunkowanie pracy z dzieckiem - konsultacje z nauczycielami przedmiotów

  • udostępnianie programów nauczania oraz kryteriów wymagań

  • udostępnianie sprawdzianów, ćwiczeń, kart pracy

  • sprawną organizację egzaminów klasyfikacyjnych

  • udział w konkursach przedmiotowych, wycieczkach, szkolnych imprezach, zajęciach dodatkowych

  • możliwość korzystania na terenie placówki z konsultacji ze specjalistami oraz terapii m.in. z: psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, logopedą, terapeutą Integracji Sensorycznej.