Używamy cookies m.in. w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszej strony (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
  • Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy.
  • Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń.
  • Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do Przedszkola Niepublicznego "Pociecha" oraz dzieci, które uczęszczały na zajęcia adaptacyjne.
  • Dzieci wpisywane są na listę po podpisaniu umowy oraz wpłaceniu przez rodziców "wpisowego".

Jeśli planują Państwo zapisać dziecko prosimy o pobranie i wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA lub wypełnienie FORMULARZA poniżej. Po zgłoszeniu prosimy o kontakt z dyrektorem Elżbietą Oleś-Urdzoń w celu podpisania UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU "POCIECHA"

Biuro czynne jest w trakcie roku szkolnego:
Poniedziałek: od 12:00 do 17:30
Wtorek: od 8:00 do 17:00
Środa: od 12:00 do 17:00
Czwartek: od 12:00 do 17:00
Piątek: od 6:30 do 17:00

W okresie wakacyjnym biuro czynne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach: od 11:00 do 17:00
W innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem pod nr telefonu: 502 243 181KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA "POCIECHA"
W PSZCZYNIE


kliknij w kropki i wypełnij polaProszę o przyjęcie mojgego dziecka do Niepublicznego Przedszkola
w Pszczynie na godzin dziennie i posiłki dziennie od dnia


I. Dane osobowe dziecka:

Imię i nazwisko:
Data i miejsce urodzenia:
Pesel:
Adres zamieszkania:
Adres zameldowania:
Szkołą rejonową dla dziecka jest:
Nr szkoły podstawowej i jej adres. Dotyczy rodziców dzieci 5 i 6 letnich.


II. Dane dotyczące rodziców/opiekunów.

Matka/Opiekunka Ojciec/Opiekun
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Tel. kom.:
Tel. dom.:
Miejsce pracy:
Tel. do pracy:


III. Dodatkowe informacje o dziecku mogące mieć wpływ na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu.

Stan zdrowia, alergie, diety, produkty spożywcze, potrawy, których nie należy dziecku podawać, potrzeby specjalne itp.


Inne uwagi, propozycje, sugestieProsimy o wypełnienie poniższych punktów:

Informuję że moje dziecko będzie przebywało w przedszkolu od godz. , do godziny .

Wyrażam / nie wyrażam zgody na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach religi katolickiej:

Wyrażam / nie wyrażam zgody na fotografowanie mojego dziecka i umieszczanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola

1. Czy rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki
2. Czy dziecko jest spoza Gminy Pszczyna
3. Czy dziecko posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
4. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności


Zobowiązuje się do:
  • Zawarcia umowy z Niepubliczne Przedszkole Pociecha.
  • Regularnego uiszczania opłaty za przedszkole do 5 każdego miesiąca i przyjmuję do wiadomości, iż w wyniku zalegania będą naliczane odsetki.
  • Podawanie do wiadomości jakichkolwiek zmian w podanych powyżej informacjach.
  • Przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka.
  • Uczestniczenia w zebraniach rodziców.


Oświadczam:

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w "Karcie zgłoszenia dziecka do Przedszkola Niepublicznego" dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).(podpis rodzica/opiekuna)


Załącznik nr 1
Do karty zgłoszenia dziecka do przedszkola


(Imię i nazwisko matki/opiekunki dziecka)(Imię i nazwisko ojca/opiekuna dziecka)


OŚWIADCZENIE

Do odbioru z przedszkola dziecka upoważniam następujące osoby:


1.
(Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, telefon)


2.
(Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, telefon)


3.
(Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego, telefon)


Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru z przedszkola przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.


Przepisz zawartość: